torsdag 15. oktober 2009

Den postmoderne Jesus

De som vet å forstå seg på sånt, mener at vi forlengst har forlatt den moderne tid og beveget oss inn i det som blir kalt postmodernismen, etter-modernismen. Det som kjennetegner den nye tiden, er blant annet den ekstreme individualismen. Ikke bare den individuelle friheten til å ta egne valg, bestemme hva man vil og ikke vil gjøre, men også friheten til å skape sin egen tro, sin egen religion. Mange mener at de gamle måtene å tenke på, å samles på og å påvirke på, er avlegs og må byttes ut med nye metoder..

I dagene framover nå vil jeg prøve å sette fokus på hva den postmoderne tiden gjør med vårt syn på hvem Jesus er, hva evangeliet går ut på, og hvordan menigheten må tenke i en ny tid. Det finnes mange nye stemmer i denne debatten. Mange av disse finner vi under paraplyen Emergent church. Mange i Europa har også i større eller mindre grad blitt påvirket av denne amerikanske bevegelsen. Det finnes også mer liberale stemmer, som går mye lenger i å redefinere det kristne budskapet. Blant de som har markert seg mest i det siste, er artisten Sigvart Dagsland og komikeren Jonas Gardell. Sistnevnte er den som går lengst i å redefinere hvem Jesus er.

I våre sammenhenger bruker vi gjerne å si at metodene endrer seg, men budskapet er det samme. Den fremste blant lederne i Emergent church, Brian McLaren, mener at dette ikke er godt nok. Også budskapet må forandre seg for å nå ut til mennesker i den tiden vi lever, mener han. Men er vi ikke da i ferd med å utvanne det vi tror på? Hva tror du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar