lørdag 17. oktober 2009

Jonas Gardells Jesus

Den svenske, homofile komikeren Jonas Gardell har skrevet bok om Jesus. Her gir han sin versjon om hva han tenker om Jesus, og hvem han er. Gardell er personlig når han beskriver Jesus, og veldig engasjert. Han famstiller bevisst en Jesus som er forskjellig fra den Jesus vi leser om i evangeliene, fordi han mener at den Jesus som blir beskrevet der, ikke er den historiske Jesus. Gardells synspunkter kan oppsummeres slik:


-Ingen av personene som har skrevet NT er øyenvitneskildreinger og derfor ikke troverdige.
-Jesus er ikke Guds Sønn, han døde ikke for oss og stod ikke opp igjen.
-Jesus' oppgave var å vise oss at Gud er i alt, og et godt sted å søke er inne i oss selv.

Er Gardells Jesus min Jesus? I veldig liten grad. Selv om jeg til en viss grad kan ha sympati med Gardells ønske om å finne et bilde av Gud som han kan omfavne og føle seg inkludert i, blir dette helt absurd. Han radbrekker hele Bibelens budskap og står igjen med en Jesus som ikke finnes noe annet sted enn i hans egen tanke. Denne Jesus kan være en fin tanke, men jeg tror ikke han har så mye med den virkelige Jesus å gjøre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar