tirsdag 20. oktober 2009

Solveig Fiskes Jesus

Etter et kirkevalg med dårlig deltagelse, kom naturlig nok debatten om å skille kirke og stat opp igjen. Denne gangen var det Dagbladets redaktør som tok til ordet for at tiden er overmoden for et skifte. -Hvorfor skal staten drifte en kirke som nesten ingen går til, var hans oppfatning. Det er jo interessant at det de siste årene er de liberale delene av kirken som har strittet mest imot et slikt skille. Man er redd for at "mørkemennene" skal overta. De siste årene har Hamars biskop Solveig Fiske markert seg, som sin forgjenger i Hamar Rosemarie Køhn, som den mest liberale av biskopene.

Argumentasjonen hun bruker, er vel det som er mest interessant her, synes jeg. Hun mener at det som gjør kirken til en folkekirke, er at så mange bruker kirken til viktige begivenheter som dåp, konfirmasjon og bryllup. Derfor er ikke det viktigste, slik jeg forstår det i alle fall, at det jevnlige kirkebesøket er labert, men derimot at så mange bruker kirken til slike begivenheter. Med andre ord, er det ikke noe problem, men heller noe positivt, at kirken blir brukt som en seremonimester og lite annet, av de fleste av kirkens medlemmer.

Jeg undrer meg over om dette var det mannen fra Nasaret mente da han sa "jeg vil bygge min menighet". Tror ambisjonen var større enn som så, og det er jo bare trist at kirkens folk ikke ser dette. Hvis den kristnes kirkes oppgave er å gjennomføre dåper og begravelser og litt til, men ikke har noe ambisjon om å bringe kirkens budskap inn i folks dagligliv, forsvinner det meste av hensikten, spør du meg.

Er Fiskes Jesus min Jesus? Ikke på dette punktet, i alle fall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar