onsdag 18. januar 2012

New kind of christianity

Det er et ganske ambisiøst prosjekt han prøver seg på, Brian McLaren, når han i denne boken forsøker både å presentere og definere en ny type kristendom. Han sier også selv på slutten av boken at han ikke er helt komfortabel med å bruke så store ord. Men likevel mener han det er nødvendig. Det er i det hele tatt en mer offensiv McLaren vi møter her enn i hans tidligere bøker. Ofte har han nøyd seg med å stille gode spørsmål. Nå er kanskje det mest radikale de nye svarene han gir. Konklusjonen hans er uansett at den gamle type av kristendom har ført så mye konflikt, uvitenhet og maktmisbruk med seg, at tiden er moden for en ny.

Det er ikke lett å forklare hva McLaren mener i noen ord i et blogginnlegg, men han stiller ti spørsmål som han mener er essensielle for den kristne kirke i tiden vi lever i. Mest plass bruker han på spørsmålene: Hvordan leser vi Bibelen? Hva er Bibelens autoritet? Hvem er Gud? Hva er evangeliet? Alle disse spørsmålene er vel sentrale, for å si det mildt, for enhver som har en viss interesse for det religiøse og det åndelige.

Når McLaren spør hvordan Bibelen skal leses og forstås, hevder han at det rådende bibelsynet i dag slettes ikke er arvet fra de jødiske tradisjon og de første kristne, men derimot fra de gamle grekerne og fra Romerriket. Han viser at ideer fra Platon og Aristoteles var så rådende på et tidspunkt at de også ble ukritisk adoptert av en sekularisert kirke, noe som vi ikke er bevisst på i dag. Sentralt i det som McLaren kaller "den gresk-romerkse" måten å lese på, er denne overordnede forståelsen av Bibelens budskap:

1. En perfekt tilstand i Edens hage der alt er fullkomment
2. Syndefallet, der alt blir ødelagt
3. Fordømmelsen råder, Gud er atskilt fra menneskene
4. Jesus frelser menneskene ved sin død og gjenoppretter fallet
5. Livet får to utganger, enten frelse eller fortapelse.

McLaren mener at en slik forståelse er en forenklet og fordummende forståelse av hva Bibelen faktisk sier, og at dette har sammenheng med at vi leser Bibel med utgangspunkt i de som har tolket den etter Jesus, i stedet for å lese den ut fra dens egen historie, gjennom Det gamle testamentet. Han mener at denne forståelsen fjerner mye av det som er det sentrale i Jesus' budskap, om nestekjærlighet, radikal etterfølgelse og ansvar for jordas framtid.

McLaren forteller også om hvordan han blir stemplet som en liberalist og vranglærer mange steder han besøker. Men McLaren er ingen liberalteolog. Han går grundig inn i bibeltekstene og argumenterer solid for det han tenker. For meg er det fascinerende å tenke på at kanskje vi har tatt så mye feil. Og med vi mener jeg de fleste som kaller seg kristne i verden i dag.

En del av det han skriver, er så radikalt at det blir litt vanskelig å svelge. Spesielt gjelder dette delen der han forteller om gudsbilder i Det gamle og Det ny testamentet. Men du verden så friskt og godt det er å lese noen som har et nytt og friskt syn på hva Bibelen handler om. For det McLaren utvilsomt har rett i, er at Bibelen har vært brukt utallige ganger til undertrykkelse og maktmisbruk gjennom historien, og at den samme undertrykkende tankegangen er i full virksomhet også i dag, bare på andre områder. Han beskriver spesielt hvordan kristne brukte Bibelen til å forsvare slaveriet i USA.

For å selv lese svarene han gir, bør du lese denne. En offensiv McLaren spør også om denne nye typen kristendom er et skifte for den kristne tro, at denne måten å tenke om Gud og Jesus på kommer til å bli rådende. Han forteller med begeistring om hvordan han opplever at Gud har ledet ham i disse tankene. Ikke det at det er avgjørende, folk har sagt før at Gud har ledet dem til ting. Men det forteller om en offensiv og troende mann, som ikke søker egen ære og oppmerksomhet, men en som tror på og lengter etter å oppleve det han skriver om. Jeg vil anbefale denne boken fordi den tør å stille spørsmål som få andre tør, fordi den tør å komme med nye svar, som kan være like bibelske som de gamle, og fordi McLaren skriver godt og ærlig om den kristne tro og dens utfordringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar