lørdag 24. mars 2012

Veimerker

Ikke dette gjør ensomheten til en pine:
at ingen finnes som deler min byrde. 
Men dette:
at jeg bare har min egen byrde å bære


Jeg er kalken. Drikken er Guds. Og det er Gud som tørster


Den som er glad i mennesker overvinner den som forakter dem


"Å tilgi seg selv" - ? Nei, det går ikke, vi må få tilgivelse. 
Men tilgivelsen kan vi bare tro på om vi selv tilgir.


Jesu "holdningsløshet": Han satt til bords med med toldere og syndere, han omgikkes skjøger. Var det for å vinne i hvert fall deres stemmer? Trodde han å kunne omvende dem ved et slikt "appeasement"? Eller var det fordi hans menneskelighet var dyp nok og rik nok til at han også i dem skulle oppnå kontakt med det allmenne, uforgjengelige som må være fremtidens grunnvoll?


Veien, du skal følge den
Lykken, du skal glemme den
Kalken, du skal tømme den
Smerten, du skal dølge den
Svaret, du skal lære det
Det siste, du skal bære det


Dag Hammarskjöld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar