lørdag 8. september 2012

En løs kanon

Den rødgrønne regjeringen har, tross mørke spådommer fra enkelte, styrt landet i sju rake år. Såvidt jeg husker, har ingen statsminister sittet så lenge sammenhengende som Jens, siden Einar Gerhardsen på 50-tallet. Populariteten ser derimot ut til å være synkende, og neste år blir det nok et skifte. Hvis ikke regjeringen blir sprengt av en løs kanon på dekk. For en av statsrådene har gitt en ny dimensjon til begrepet, nemlig energiminister Ola Borten Moe.

Helt siden Per Bortens barnebarn gjorde sitt inntog i rikspolitikken, har han gjort det til en vane å komme med kontroversielle utspill. Selv om partiet hans satt i en rødgrønn regjering, snakket Borten Moe varmt om å gjenopplive det gamle "sentrum" med Sp, V og KrF. Det første han gjorde da han ble statsråd, var å gi klar beskjed om at han kom til å gi totalt blaffen i hva miljøbevegelsen mente i saker han hadde ansvaret for. Nå har han altså fulgt opp med følgende, sitert fra Aftenposten:

Jeg mener at den norske fremtiden gjenspeiler seg i fortiden. For 30 år siden hadde vi ikke åpnet områdene nord for Nordsjøen, og det var en stor diskusjon. Ettersom hvert som vi utvikler ny teknologi, blir vi mer sikre på oss selv..,......Nytt areal vil bli åpnet. Det er ingen grunn til å stoppe nå. Norges grenser slutter nesten helt opp mot Nordpolen......Noen ser ut til å tro at du må velge mellom boring i Arktis og miljøet. Den første brønnen ble boret i dette området for mer enn 100 år siden. Det er ikke et nytt fenomen. Vi har oljeselskap som har mye erfaring, og de har et partnerskap som strekker seg til nordområdene..... Jeg har stor tro på at vi kan løse disse utfordringene sammen. Det er ikke et spørsmål om vi kan gjøre det, men om hvordan.

SV var raskt ute med å understreke at dette ikke var regjeringens politikk. FRP uttalte at dette var typisk FRP-politikk. Selv har jeg aldri vært begeistret for rød-grønn politikk. Men lojalitet er en verdi jeg setter høyt. Spesielt når man er sammen om et brubyggingsprosjekt som en koalisjonsregering er. Og de synspunktene Borten Moe forfekter, er noe jeg trodde de fleste hadde forlatt for tjue år siden. Ikke siden Stoltenberg selv var energiminister på 90-tallet har vi sett en slik utvinningskåthet. Så slike synspunkt har jeg svært liten sans for. Enda mindre sans har jeg for måten statsråden opptrer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar