lørdag 27. oktober 2012

Love wins

Rob Bells Love wins var utvilsomt fjorårets mest omtalte kristne bok i USA. En av de fremadstormende evangeliske lederne i USA skrev om det velkjente temaet himmel og helvete, men kom til litt andre konlusjoner enn det som er vanlig i slike kretser. Reaksjonene i det erkekonservative Amerika lot selvfølgelig ikke vente på seg, blant annet ble det gitt ut en slags "svar-bok" med navnet God wins.

Bell er ikke noe typisk universialist, han seier ikke at alle går til himmelen, ferdig med det. Han vektelegger forsatt den enkeltes personlige valg, men han åpner for flere muligheter. Blant annet mener han at døden i dette livet, ikke nødvendigvis betyr at det er for sent. Heller ikke utelukker han folk fra andre religioner. Helvete beskriver han mer som et sted her på jorden, i det dennesidige, som en konsekvens av de dårlige valgene vi tar. Han mener kort sagt at helvete er godt synlig her og nå på mange steder og i mange situasjoner. Ikke vanskelig å være enig med ham der.

Rob Bell har en spesiell måte å skrive på, det er ikke bygd opp av argumenter og motargumenter, men mer som vers og poesi. Til tider kan det bli litt oppstykket, og i deler hamrer han på med bibelvers. Samtidig er det spennende at han bruker Bibelen til å vise at de "bibeltro" tar feil.

Noe av det mest spennende i boka, er delen der han tar for seg det mest typiske verset for de som avviser den type tanke han forfekter, verset der Jesus sier at ingen kan komme til Gud uten gjennom ham selv. Bell forstår ikke dette som ekskluderende uttalelse av Jesus, men det stikk motsatte, som inkluderende:

What he doesn't say is, or when, or in what manner the mechanism functions that gets people to God through him. He doesn't even state that those coming to the father through him will even know that they are coming exclusively through him. He simply claims that whatever God is doing in the world to know and redeem and love and restore the world, is happening through him.

Interessant. Ei bok verdt å lese.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar