torsdag 22. august 2013

Bibelens vakreste fortellinger: #3 Peters gjenopprettelse


Simon Peter sa til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med,» sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingen ting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Dere har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei,» svarte de. «Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk,» sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Da sa den disippelen som Jesus hadde kjær, til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av seg – og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog noten med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen.

Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød. «Kom hit med noen av de fiskene dere fikk,» sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk noten i land. Den var full av stor fisk, et hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke noten. Jesus sa til dem: «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og gav dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine lam!» Igjen, for annen gang sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?»«Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær hyrde for mine sauer!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine sauer!

Johannes' evangelium 21, 3-17

Mange av de vakreste fortellingen i det nye testamentet er fra tiden etter Jesus' oppstandelse. Og det er Johannes som forteller de fleste av dem. For meg er dette først og fremst fortellingen om Peters gjenopprettelse. Peter var disippelen som nektet tre ganger på at han kjente Jesus. Her får han tre ganger sjansen til å erklære sin kjærlighet til mesteren. Fornektelsen skjedde i mørket ved en kullild. Nå er lyset og morgenen kommet, og igjen sitter Peter ved en kullild (ordet "kullild" forekommer bare disse to gangene i Bibelen).

Det den norske oversettelsen ikke får frem i teksten er hvordan Jesus' spørsmål ikke er det samme alle tre gangene. Første gang spør Jesus om Peter elsker ham med en guddommelig kjærlighet mer enn de andre. Andre gang spør han om han elsker han med denne guddommelige kjærligheten, uten referanse til de andre. Begge gangene svarer egentlig Peter nei. Hans svar er at han er glad i Jesus som en venn, men de store ordene vil han ikke bruke lenger. Siste gangen bøyer Jesus seg ned på Peter sitt nivå og spør om han er glad i han som en venn. Og da må Peter si det som det er: Du vet alt. Jesus' kall til Peter står fast. Som den finske predikanten Kaj Holti sa det: -Aldri har noen fått et større kall med en lavere bekjennelse. Og slik er det visst i Guds rike.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar