mandag 13. april 2009

Leter etter Gud vet hva

Donald Miller er en del av en bevegelse i Amerika, som har som anliggende å framstille Jesus løsrevet fra religionens tradisjoner og tidens kirkepolitikk, og boken blir presentert som ” Ikke-religiøse tanker om krsiten åndelighet”. Miller fikk mange lesere gjennom sin første bok ”Blue like jazz” og i denne boken fortsetter han i sin slentrende, noe improviserende stil, og han belyser det han vil si fra flere ulike vinkler. Her ønsker han å sette søkelyset på hvordan vi som lever i en kristen kultur, leser Bibelen og hvordan lever vi det kristne livet. Og han nøyer seg ikke bare med det, han belyser like mye vår vestlige kultur generelt. Hva leter vi etter? Hva jakter vi på?

Han begynner med å fortelle hvordan han var til stede på et kurs for kristne forfattere, hvor man lærte hvordan man kunne skrive en bestselger med noen enkle grep, en formel for suksess. Han sammenligner dette med hvordan mange lever, på jakt etter en formel eller en trylleformular som skal ordne opp i livet. Mange leser Bibelen slik også, hevder han, ikke for å bli kjent med Gud, men kun for å finne løsninger på sine problemer.

Millers hovedanliggende er at det kristne livet handler om relasjoner, til Gud og hverandre, ikke om å finne formler for hvordan vi skal leve. Han peker på at også Bibelens personer mislyktes ofte, og at vi slett ikke bare finner oppskrifter på det gode livet i Bibelen. Best er Miller når han går i dybden og ser hvordan Jesus selv forholdt seg til mennesker rundt seg. Dette kapittelet har talende nok fått tittelen: ”Det var aldri noen formel”.

Personlig synes jeg denne boken er enda bedre enn hans debutbok ”Blue like jazz”. Han setter standarden allerede fra første side, og fengsler med sine engasjerte betraktinger rundt det han skriver om. Selv om deler av stoffet nok relaterer best til en amerikanske virkelighet, er det nok av stoff som også vi kan kjenne oss igjen i, både som kristenfolk og som samfunn. Boken er herved varmt anbefalt!

Dersom du vil lese gjennom første kapittel, kan du gjøre det her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar