søndag 19. september 2010

10 grunner til at jeg fortsatt tror på Jesus: #1 Korset

Korset, kärlekens sköna symbol, synger den svenske sangeren Pelle Karlsson. For andre er korset derimot et symbol på forfølgelse og undertrykkelse. På Jesus' tid var det et torturredskap og symboliserte død og mishandling. For mange i dag symboliserer det håp og tro. Korset etterlater oss aldri likegyldige uansett i hva slags sammenheng det opptrer. Jeg husker jeg tenkte det samme da jeg hadde sett Mel Gibsons blodige, grusomme film The Passion of the Christ. Det er noe skandaløst, noe provoserende med det korset. Ville vi ha brukt en galge som symbol dersom Jesus hadde blitt hengt?

Paulus beskriver budskapet om korset slik: en snublestein for jøder og en dårskap for hedninger. For det er jo noe grunnleggende absurd med at universets skaper og herre over alle ting skal dø og bli mishandlet på den mest ydmykende måte. Hvorfor var dette så nødvendig? Jeg kjenner selvsagt de riktige svarene. Jesus måtte dø for å fri oss fra synd og skyld. Men han som har all makt måtte da kunne finne en annen måte. Det måtte da finnes en annen måte?

Da Jesus var oppstått fra de døde, bar han fortsatt merkene etter korset. Han bærer dem fortsatt. Disiplene kjente ham igjen på det. Kanskje vil det være slik når vi møter ham igjen også, at han er så annerledes enn det bildet vi har skapt av ham, at også vi må stikke våre fingre inn i hans hånd for å være sikre.

The marks of death that God chose never to erase
The wounds of loves eternal war
When the kingdom comes with its perfected sons
He will be known by the scars
(Michael Card)

Opp gjennom tiden har korset blitt brukt til mange forskjellige ting, grusomme ting. Mange vegrer seg for å bruke korset som symbol på sin tro og velger heller et hjerte eller en fisk. Fisken var det de brukte blant de første disiplene. Men når Paulus beskriver korstes kraft, sparer han ikke på kruttet.

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus

Paulus 1. brev til korinterne kapittel 1, vers 18-23
 
Lenge før Jesus selv ble korsfestet, sa han at vi alle har et kors å bære. Jeg jobber fortsatt med å forstå hva han mente med det. Jeg har blitt opplært til å tro at Jesus døde og led for at vi skulle slippe enhver lidelse. Nå innser jeg at det umulig kan være slik det var ment. Det er fortsatt utrolig mange spørsmål knyttet til det korset. Jeg hater å ikke forstå....
 
Men på bunnlinjen står det fast det han selv sa. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. Han gav sitt liv for meg. Og for alle mennesker. Det var det han selv oppga som grunn til at han døde. For meg er det umulig å forholde meg nøytral til det, uansett om det er sant eller ikke. Jeg tror fortsatt at det er sant.

1 kommentar:

  1. Det er litt artig at Paulus prøver å komme kritikerne i forkjøpet ved å på en måte si seg enig i at dette med korset ikke er særlig forståelig for et tenkende menneske. Det virker imidlertid som han tror at det er slik gud har villet det, og da har vi en vinn-vinn situasjon.

    Ja, det er noe grunnleggende absurd med at gud var nødt til å pine sin egen sønn for å kunne ha en relasjon med oss. Enig der.

    SvarSlett