onsdag 21. januar 2009

Kongo og opprørsgeneral Nkunda

Nå når våpnene hviler i Gaza, kan vi jo håpe på at krigen i Kongo igjen får den oppmerksomheten den trenger. Tapene av menneskeliv i Gaza, som har vakt retttmessig bestyrtelse over hele vår del av verden, er ingenting å regne mot døden i Kongo. Faktisk blir dobbelt så mange drept HVER DAG i Kongo, som alle som ble drept i løpet av ukene krigen i Gaza varte.

Rune Edvardsen forteller i siste nummer av Troens Bevis om sitt møte med den berømte opprørslederen Nkunda. Dette er mannen som norske og vestlige medier har framsilt som en blodtørstig krighisser og despot. Rune forteller om et litt annet inntrykk:

...under hele turen ut og inn denne gang var det ganske komisk, for den lille 5 kilomteteren på regjerningssoldatenes side måtte vi betale penger flere ganger, men på en totimers kjøretur i opprørerområdene ikke en eneste gang, forteller Rune om opplevelsen av korrrupsjonen som herjer Kongo. Og inntrykket Rune formidler av Nkunda er et helt annet enn det du får i media:

Han mener at Kongo kommer til å gå under av seg selv med dagens styre, med null moral i regjering, politi og hæren...han er en meget karismatisk persom med en utrolig tilstedeværelse...han hører på deg og er interessert..::han har rett i mye....

Rune hevder også at:

....etter min oppfatning står kongolesiske soldater for 40% av overgrepene, hutuene fra Rwanda for 40%, Nkundas menn for 15% og 5% prosent utføres av vanlige folk.

Rune understreker til slutt at han ikke tar parti i konflikten, men ønsker å snakke med folk på alle sider.

Kan det være at medienes framstilling igjen er langt fra virkeligheten? Last ned intervjuet og gjør deg opp en mening selv!

http://www.tbve.no/litteratur.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar