onsdag 30. januar 2013

Ekstremismens kilder

Et av emnene jeg studerer dette halvåret er "Brennpunkt Midtøsten". Sentralt i dette emnet står naturlig nok framveksten av ulike muslimske grupperinger og det som gjerne blir kalt "islamister", grupper som har Koranen som den viktigste (og noen ganger eneste) rettesnor for hvordan livet skal leves og samfunnet skal se ut. Selv om disse gruppene har hatt lite verdslig makt i de fleste muslimstatene (med unntak av Saudi-Arabia og de siste tiårene Iran og Afghanistan), har de likevel hatt stor innflytelse på mange rettroende muslimer.

Mange undrer seg nok over hvorfor hatet er så sterkt blant mange islamister, og hvorfor hatet blir rettet mot USA spesielt. Noe av dette skyldes selvsagt det som mange mener er innblanding fra amerikanerne i de arabiske landene, og deres ensidige støtte til Israel, som mange arabere ser på som USA sin trojanske hest i Midtøsten. Men det finnes også andre grunner. Noe av det mest interessante jeg leste om i Eugene Rogans bok "Araberne", var det han skrev om Sayyid Qutb.

Mange islamister, fra grunnleggerne av Hamas til Osama Bin Laden, har funnet inspirasjon i egypteren Qutb sine skrifter  Her tar han avstand fra "vestlige verdier" og taler for at araberfolkene må gå tilbake til sin islamske røtter. Enda mer interessant er det at tankene ble formulert etter at han hadde studert to år i USA og besøkt amerikanske kirker. Det han møtte der, sjokkerte ham:

Han var særlig sjokkert over å finne disse lastene i amerikanske kirker. -I de fleste kirker er det klubber hvor begge kjønn er sammen, og prestene prøver å trekke så mange mennesker som mulig til sin kirke, særlig fordi det er hard konkurranse mellom kirker av ulike trosretninger, skrev Qutb. Han mente denne typen atferd, ved at man prøvde å få stappet flest mulig mennesker inn i kirken, egnet seg bedre for en teatersjef enn for en åndelig leder. I essayet forteller Qutb at han en kveld var til stede ved en gudstjeneste som ble etterfulgt av en dansetilstelning. Han var svært sjokkert over hva pastoren fikk seg til å gjøre for at kirken skulle se mer "romantisk og innbydende ut". 

Pastoren spilte til og med en heftig plate for å få opp stemningen. I Qutbs beskrivelse av låten - "en kjent amerikansk sang som het Baby it's cold outside" - gir han uttrykk for kløften mellom ham selv og amerikanske populærkultur. -Sangen består av en dialog mellom en gutt og en jente som kommer hjem etter et stevnemøte. Gutten tar henne med seg hjem, for det er sent og moren venter, men hver gang hun finner på nye unnskyldninger, svarer han: -But baby, it's cold outside. Qutb syntes åpenbart at sangen var motbydelig, men han var enda mer sjokkert over at en religiøs mann kunne velge en slik upassende låt som de unge i menigheten skulle danse til. Ingenting kunne være fjernere fr moskeens samfunnsrolle, der kjønnene er atskilt og anstendighet er kravet både til klesdrakt og oppførsel. Qutb vendte hjem til Egypt, fast bestemt på å rykke sine landsmenn ut av den behagelige beundringen som Amerika representerte.

Selv om mya av USA-hatet kan stamme fra Qutbs skrifter, finnes det selvsagt også andre grunner som har med amerikanernes involvering i ulike kriger i området å gjøre. Men det som er interessant, er at Qutb ikke går til angrep på den kristne religion, men det faktum at denne religionen var infisert av "verdslig tankegang". Med andre ord er det ikke det kristne USA som er hovedfienden, men det verdsliggjorte USA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar