onsdag 3. februar 2010

De viktige spørsmålene - hvordan?


Et annet spørsmål som blir altfor aktuelt, spesielt i vår tid, er "hvordan". Jeg tror ikke det var like mye snakk om det før. Nå er PR-rådgivere og mediekjennere ute og forteller oss hvordan vi skal lykkes, hvordan vi skal bli kjendis eller hvordan vi skal leve trendy og moderne. Av alle disse spørsmålene er dette det jeg blir mest trøtt av. For det finnes liksom ingen trøst eller tilfredsstillelse i dette spørsmålet, for vi vet det jo alle sammen: Uansett hvordan vi gjør det, blir det aldri helt bra nok.

Selv har jeg opplevd hvordan dette spørsmålet blir altoverskyggende og krafttømmende i flere sammenhenger. Da jeg i veldig ung alder drev med politikk, ble det mest fokus hvordan vi skulle nå ut med budskapet og hvordan vi skulle få flere medlemmer, mye mer enn hva vi skulle mene. Den politikken vi ser og hører om i mediene, handler også mest om hvordan. Hvordan politikerne opptrer, snakker, kler seg etc, og ikke så mye om hva de faktisk mener.

I menighetslivet har jo dette tatt helt av. Omtrent alle seminarer og konferanser du kan gå på, handler jo om dette: Hvordan vi kan nå ut, vokse, øve innflytelse i samfunnet etc etc. Interessant også å se at Jesus var tilbakeholden med å gi noen entydige svar her også. Bare spør Nikodemus, som ikke helt forstod hvordan han kunne bli født på nytt.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i sin mors mage igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.  Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.  Undre deg ikke over at jeg sa til deg: 'Dere må bli født på ny.'  Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»  «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.  Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?

Johannes' evangelium kapittel 3 og vers 3-10

Og i jobben handler det også slitsomt mye om hvordan. Hvordan man lærer, hvordan man underviser, hvordan man når målene og så videre. Ganske trøttende det også. For det kommer alltid tilbake til dette: Vi kan gjøre det litt bedre enn nå. Og slik vil det alltid være.
 
Om spørsmålet "hvorfor" ofte blir ufruktbart, blir "hvordan" det desto mer. Selv om vi selvsagt kan bli bedre på måten vi gjør ting på og metodene vi bruker i alle sammenhenger. Selvsagt kan metodene våre fornyes og forbedres. Gamle metoder bytes ut med nye og bedre. Men dersom vi tror at kilden til et bedre liv og kraften til å leve et overskuddsliv ligger her, tror jeg vi blir skuffet. Og da begynner vi kanskje å stille andre spørsmål, bedre spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar