lørdag 6. februar 2010

De viktige spørsmålene - når?

Et annet spørsmål vi ofte stiller oss er når. I min barndoms menighet var dette spørsmålet viktigere enn de fleste andre. Det er ikke lett å tyde tidens tegn, men vi fikk en god del hjelp. Felles for det meste av det som ble sagt, var at vi nærmet oss slutten. Hva slutten innebar, var jo noe usikkert, men det ble snakket om det pengeløse samfunn, Europas forente stater, dyret, dyrets merke, bortrykkelsen, Antikrist og Jesu gjenkomst. Trolig i en litt annen rekkefølge, men det var det heller ikke alltid enighet om. Dersom noen hadde sagt at vi nå skriver 2010 og ingen av disse tingene har skjedd enda, ville nok de fremste apostlene for dette budskapet blitt svært opprørt. Kanskje det er derfor du sjelden hører om disse tingene lenger. Til slutt slutter man å bry seg om "Ul, ulv!" - ropene. Før Carola havnet i nyhetene nå igjen, fordi hun tror at jordskjelvet på Haiti er et tegn på at vi nærmer oss slutten.

Egentlig advarte vel Jesus om å spekulere for mye, selv om han samtidig oppfordret folk til å tyde tiden man lever i. Men detaljene bør vi kasnkje ikke beskjeftige oss for mye med:

Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.

Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 6-7

Ofte kan spørsmålet presse veldig på. Salmistene i Bibelen viser dette klart: "Hvor, lenge, Herre? Når har du tenkt å svare?" Det åpenbare svaret vi ønsker og er her og nå. Men dessverre er det ikke alltid slik. Selv har jeg i perioden jeg har vært sjuk, ønsket veldig å få svar på dette. Når kan jeg forvente å være helt frisk igjen? Når jeg har spurt legen min om dette, har han svart at det er det ingen som vet. Ikke akkurat et svar jeg har vært så fornøyd med. Men i alle fall et ærlig svar. Når jeg føler meg bra og begynner å tro at det er nå, kommer tilbakeslaget og sier: Ikke enda. Og da må man bare holde fast ved det som jeg vet: Det kommer ikke til å vare evig. Også dette kommer til å forsvinne, slik som alt annet.

Spørsmålet når kan noen ganger hjelpe soss, men like ofte forblir spørsmålet ubesvart. Det er ikke dette spørsmålet som fører oss dit vi skal og gir oss det gode svarene. Men når vi opplever det, kan det kanskje lede oss til å stille det riktige spørsmålet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar