torsdag 10. november 2011

Bibelens autoritet

Da jeg begynte på bibelskole for en god del år siden, var dette det første emnet som ble tatt opp og vi lærte om dette hele den første uka. Utgangspunktet var at Bibelen er Guds ord og ikke bare inneholdt Guds ord, at hele skriften er "innblåst av Gud" som Paulus uttrykker det. På den tida samstemte det godt med det jeg stod for selv, og jeg kan ikke huske at det var noen kontroverser. I dag hadde jeg nok hatt flere spørsmål.

Alle kristne, garantert, har problemer med mye av det som står i Bibelen. En Gud i det gamle testamente som starter kriger, henretter folk og sender pester og plager, harmonerer veldig dårlig med det gudsbildet om blir presentert i kristne kirker og bedehus i dag. Man kan også finne motsetninger og enkeltvers som skaper problemer. Bibelens ord har blitt brukt til å forsvare kriger, korstog og rasisme. Problemet blir dersom hele Bibelen skal tillegges like mye vekt og at alt som står der er uttrykk for Guds vilje og natur.

Den kristne filosofen Henrik Syse fikk litt oppmerksomhet da han uttalte i en debatt i Vårt Land nylig at "Jeg tror ikke på Bibelen". Overskriften skapte naturlig nok noen hevede øyenbryn og Syse gikk ut og skrev et innlegg for å presisere hva han mener. Der skriver han blant annet:

Jeg tror på Gud, og ikke på Bibelen som sådan. Bibelen ser jeg på som Guds ord, formidlet til oss mennesker i det språk som den tidens mennesker kunne forstå -- et språk som er like levende og utfordrende for oss den dag i dag. For meg er Bibelen den viktigste veiviser til Gud, og den utgjør et levende Ord som vi skal ha dyp respekt for og bygge vår tro på. Men Bibelen er også vanskelig, noen ganger tilsynelatende inkonsistent og noen ganger med et gudsbilde vi har vanskelig for å gripe. Da er det viktig å huske at det ikke er de konkrete ordene i Bibelen som sådan vi tror på, men den guddommelige virkelighet de peker mot.

Og her er Syse på linje med det standpunkt jeg selv har landet på. Bibelen er ikke Gud. Den er heller ikke ufeilbarlig. Jeg ser ikke på Bibelen slik som muslimer ser på Koranen, som en bok som er for hellig til å berøre. Jeg tror den uttrykker menneskets møte med Gud sett fra menneskets synspunkt og narrasjon. Og da kan den aldri bli ufeilbarlig. Jeg tror heller ikke at den er Guds siste åpenbaring, slik som muslimene tror om Koranen. Jeg tror at Gud kan åpenbare seg på mange måter også i dag. Jeg tror at han oftest gjør det ved å bruke Bibelen. Men ikke alltid. Det betyr ikke at jeg vil lese Bibelen og mener at den bør leses med historisk-kritiske briller, selv om jeg er overbevist om at store deler av Bibelen også står seg imot en slik tilnærming. Bibelen er en religiøs bok, som må leses som det. Som Syse sier: Bibelens hovedhensikt er å vise oss hvem Gud er.

Egentlig tror jeg de fleste av oss har dette bibelsynet, selv om noen vil protestere og si at de er mer "bibeltro" enn som så. Men dersom vi skal legge sammen alt Bibelen forteller oss om Gud, får vi et Gudsbilde de færreste av oss kan leve med. Vi får en Gud som er både nådig og hevngjerrig, elskende og hatende, legende og drepende, mild og hard. Og Gud er nok sammensatt, men dersom han skal bli en del av vår tro og vår verden, er vi nødt til å sile fra Bibelen. Og vi gjør det hele tiden. Slik er det bare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar