lørdag 10. oktober 2009

Soria Moria II og skolepolitikk

Det bruker å være slik i hver valgkamp at partiene lover å prioritere skole høyt. Så blir det så som så med resultatene. Det ser ut som det blir slik denne gangen også. Den rødgrønne regjeringen sier dette i dokumentet sitt:

Det skal innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

Timetallet på barneskolen skal styrkes, og opplæringsloven skal endres slik at vi sikrer en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole.

Forsterket innsats mot frafall i videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis.

Fine greier, i alle fall noe av det. Selv om jeg tror at teorien om at jo mer eleven er på skolen, jo flinkere blir de, er feilslått. Vi får i hver fall flere skolelleie elever på den måten. Typisk sosialistisk tankegods, hvor staten er flinkest til alt, også å oppdra barn. Uansett, du legger vel merke til hva som mangler? Jepp, det er ungdomsskolen. Og slik bruker det å være. Ungdomsskolen er den glemte og ignorerte avdelingen i skolesystemet. Siden jeg begynte å jobbe på ungdomsskolen i 2001, har følgende skjedd:

-Dramatisk reduksjon i timetallet. Det hjeleper ikke at kommunene får stadig mer penger overført. Timetallet er på et helt annet nivå enn bare for noen få år siden, og stadig flere foreldre er frustrerte fordi deres barn ikke får den hjepen de trenger.

-Mer teori og mindre praktiske fag. Dette er jo resultat av blant annet en sosialistisk teori om at skolen skal utjevne de sosiale ulikhetene i samfunnet, fordi det har vært slik at elever som kommer fra ikke-akademiske hjem, ofte har valgt praktiske yrker og lavtlønnsyrker. Så derfor må skoleleie elever pine seg gjennom enda mer teori og får enda færre praktiske pusterom enn før.

-Et nytt fag, Utdanningsvalg, som skal forberede elevene bedre på vidergående skole. En god tanke, men faget fungerer dårlig i praksis, fordi det er vanskelig å organisere og uklart hva faget skal inneholde. Og dette nye faget fører til at andre fag (i hovedsak Engelsk, RLE og Kunst & håndverk) får færre timer.

Vi hører jo stadig om at kommunene får mer og mer overføringer fra staten, men disse pengene når aldri fram til oss. Meldingene som når oss er at i år må vi spare enda mer enn i fjor, enda vi sparte mer enn noen gang i fjor. Det blir feil at kommunenens økonomiske tilstand skal avgjøre hvor bra skoletilbud den enkelte elev får.

Jeg er altså ingen sosialist, men akkurat i dette tilfellet mener jeg staten må gjøre mer enn å bare overføre penger til kommunene som prioriterer så ulikt. Alle skolene må sikres forsvarlige budsjetter som gjør at alle elevene får det antall timer de trenger for å få en god opplæring. Slik er det ikke nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar