søndag 27. juni 2010

10 grunner til at jeg fortsatt tror på Jesus: #6 Måltidet

Dette er Jesu legeme, gitt for deg......dette er Jesus blod, gitt for deg...I kristne krirker over hele jorden blir disse ordene sagt i forskjellige versjoner på forskjellige språk av forskjellige mennesker, på denne dagen, den første dagen i uka. Ingen handling viser bedre hva hele den kristne kirke i verden har felles. Selv fikk jeg ta del i dette måltidet i min egen krirke i dag. Ta del i Jesu kropp og blod.

Det er selvsagt ingenting rasjonelt ved dette argumentet. At saft eller vin og brød skal være Jesus sin kropp og blod, er absurd for enhver menneskelig tanke. Derfor handler denne argumentasjonen om tro. Uten tro blir det meningsløst. men ved å tro, blir denne erfaringen mer enn en følelse. Der blir en fysisk berøring av Jesus. Mer enn det, Jesus blir tatt opp i meg og jeg i han. Det blir som Bibelen forteller: Han og vi er ett.

Når jeg spiser brødet tenker jeg på hvordan brødet blir knust mellom tennene mine for så å bli en del av meg. På samme måte som han ble knust for våre misgjerninger. Og hvordan hans blod blir mitt blod og flyter gjennom mine årer. Og minner meg om at I ham har vi friheten,kjøpt med hans blod. Og midt i i en verden der Gud ofte er helt usynlig blir han plutselig nær, håndgripelig og fysisk til stede. Og vi blir ett med han på nytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar